top of page

2020年10月9日

【🇯🇵港女小沙律の飽定唔飽呀?】有一日,我地午餐去左食Soba沖繩麵:


👱🏻‍♀️=沙律媽媽 👧🏻=小沙律


👱🏻‍♀️:快啲食哂啲麵啦,食咁少一陣又肚餓啦。

👧🏻:我唔食啦。

👱🏻‍♀️:點解呀,夠飽啦?

👧🏻:係呀,我好飽啦食唔落啦。


兩分鐘後,黑糖刨冰到。


👧🏻:唔該媽咪拎匙羹比我呀。

👱🏻‍♀️:要匙羹做咩呀?

👧🏻:食刨冰呀,好好味架。

👱🏻‍♀️:你唔係食唔落嘢好飽咩?

👧🏻:而家唔飽啦,落左個肚度消化左喇。


最後小沙律食咗2/3個刨冰,個一刻我明白原來3歲開始的小女孩已經有兩個胃,完。


11 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

留言


bottom of page